eMailLvdW
eMail AvB

Tobruk for tankturret.

This stronpoint is Wn 59.

Tobruk, Port en Bessin, Normandie

It has one Tobruk for a R 35 tankturret.

Tobruk, Port en Bessin, Normandie

And a fine view.